Powstanie Stowarzyszenia

W związku ze zbliżającymi się obchodami Jubileuszu 130 - lecia szkoły oraz edukacji rzemieślniczej i zawodowej w Chorzowie grupa ludzi związanych z Zespołem Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko, którym leży na sercu stan i jakość edukacji branżowej i technicznej w naszym mieście i regionie postanowiła powołać do życia STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ "BATKO", które będzie reprezentowało społeczność związaną ze szkołą, a także:
wspierała działalność Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie;
pozyskiwała środki finansowe i materialne na rozwój Szkoły i szkolnictwa rzemieślniczego, branżowego i technicznego;
wspierała Szkołę w organizacji przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, sportowych, edukacyjnych oraz krajoznawczych;
aktywizowała środowisko lokalne na rzecz współpracy ze Szkołą;
wspierała inicjatywy popularyzujące szkolnictwo rzemieślnicze, branżowe i techniczne w środowisku miejskim i lokalnym.