Powstanie StowarzyszeniaW związku ze zbliżającymi się obchodami Jubileuszu 130 - lecia "BATKO" i edukacji rzemieślniczej i zawodowej w Chorzowie grupa ludzi związanych ze szkołą, którym leży na sercu stan i jakość edukacji branżowej i
technicznej w naszym mieście i regionie postanowiła powołać do życia stowarzyszenie, które będzie reprezentowało społeczność związaną ze szkołą, a także:
wspierała działalność Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie zwanego dalej Szkołą;
pozyskiwała środki finansowe i materialne na rozwój Szkoły i szkolnictwa rzemieślniczego, branżowego i technicznego;
wspierała Szkołę w organizacji przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, sportowych, edukacyjnych oraz krajoznawczych;
aktywizowała środowiska lokalnego na rzecz współpracy ze Szkołą;
wspierała inicjatywy popularyzujących szkolnictwo rzemieślnicze, branżowe i techniczne w środowisku miejskim i lokalnym.