Jubileusz 130 -lecia

Stowarzyszenie mocno zaangażowało się w organizację imprezy: "Jubileusz "BATKO". 130 lat edukacji rzemieślniczej i zawodowej w Chorzowie", pozyskując z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Chorzów kwotę 1376,- złotych oraz wspierając przedsięwzięcie z własnych funduszy w kwocie 860,- złotych. Pozyskane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone na:

- opracowanie i wydanie 250 egzemplarzy okolicznościowego folderu poświęconego przeszłości i teraźniejszości Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko w Chorzowie pt. "Batko” wczoraj i dziś".
- wykonanie 100 egzemplarzy pamiątkowego breloczka dla gości i absolwentów uczestniczących w spotkaniu szkolnym;
- przeprowadzenie konkursu literacko-plastycznego pod hasłem “3xBatko”, w którym wzięło udział 18 uczestników z różnych placówek edukacyjnych w Chorzowie; nagrodzono 3 prace konkursowe;
- przygotowanie poczęstunku dla gości i absolwentów podczas spotkania w szkole;

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia przedsięwzięcie miało bardziej uroczysty charakter i okazalszą oprawę.
zobacz film