Beatyfikacja ks. Jana Machy

W dniu 20 listopada 2022 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się msza beatyfikacyjna Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy patrona zabytkowej auli Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie. Ksiądz Jan Macha był chorzowianinem z urodzenia i wychowania. Posługę kapłańską pełnił jako wikariusz w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Tutaj zaangażował się w działalność konspiracyjną organizacji niosącej pomoc materialną polskim rodzinom. Aresztowany przez gestapo, brutalnie przesłuchiwany i skazany na śmierć. Wyrok przez zgilotynowanie wykonano 3 grudnia 1942 roku w katowickim więzieniu przy obecnej ulicy Mikołowskiej.