Konkurs 3 razy „BATKO”W ramach obchodów „Jubileuszu „Batko”. 130 lat edukacji rzemieślniczej i zawodowej w Chorzowie" zorganizowano konkurs literacko-plastyczny pt. „3xBatko”, adresowany nie tylko do wychowanków chorzowskich placówek oświatowych, ale i do wszystkich mieszkańców Chorzowa. Jego celem była popularyzacja postaci Mariana Batko oraz działalności Zespołu Szkół Technicznych nr 2 noszącego jego imię, chorzowskiego rzemiosła oraz wybitnych ludzi związanych ze Szkołą, takich jak" ksiądz Jan Macha czy komendant powstań śląskich kpt. Alfons Zgrzebniok. Zaproponowano wykonanie pracy literackiej, fotograficznej lub plastycznej, nawiązującej do tematu. Na zakup nagród w konkursie Stowarzyszenie przeznaczyło kwotę 300,- złotych.
Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace i przyznała trzy nagrody:
1. podopieczny Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu Pobytu,
2. uczennica Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie,
3. uczennica Szkoły Podstawowej nr 22 w Chorzowie.