I Rocznica Beatyfikacji ks. Jana Machy

W dniu 17 listopada 2022 roku w pierwszą rocznicę beatyfikacji ks. Jana Franciszka Machy w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej temu wydarzeniu. W uroczystości wzięli udział członkowie rodziny ks Jana Machy, władze miasta w osobie zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów pana Wiesława Ciężkowskiego, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół "BATKO", nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie oraz rowerzyści z katowickiego Klubu Rowerowego "WAGABUNDA". Dodatkowym aspektem uświetniającym wydarzenie był Drugi Rajd Rowerowy "Śladami bł. ks Jana Franciszka Machy" w tym roku zainaugurowaliśmy wspólnie z Rodzinnym Klubem Rowerowym "WAGABUNDA" z Katowic funkcjonowanie odznaki rowerowej im. ks Jana Franciszka Machy, którą zdobywa się po przejechaniu ustalonej trasy i odwiedzeniu wszystkich miejsc związanych z życiem i działalnością Bohatera