Odznaka krajoznawcza ks. Jana Machy


W dniu 1 grudnia 2022 roku dla uczczenia 80 - rocznicy tragicznej śmierci bł. ks. Jana Machy Zarząd RKTK Wagabunda w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół "BATKO" i Zespołem Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie przyjął REGULAMIN Odznaki Krajoznawczej Śladami bł. ks. Jana Machy. Odznaka jest rowerowo piesza i obejmuje siedemnaście punktów związanych z życiem, działalnością i tragiczną śmiercią bł. ks. Jana Franciszka Machy. Stowarzyszenie Przyjaciół "BATKO" jest współfundatorem odznaki.